Menu
Kontrola wilgotności• Szczelność. Lotne związki organiczne

OCHRONA KONSERWATORSKA

KONTROLA WILGOTNOŚCI

Poziom wilgotności w gablocie powinien odpowiadać wymogom konserwatorskim. Wymagany poziom wilgotności uzyskać można dzięki podejściu pasywnemu, wykorzystując materiały osuszające takie jak Artsorb lub Probsorb (zdjęcie). Pasywna kontrola klimatu obejmuje naturalną cyrkulację powietrza wewnątrz gabloty. Kasety zawierające środek Artsorb/Prosorb umieszczane są pod gablotą wystawienniczą i dostępne dzięki odpowiednio skonstruowanemu cokołowi.

Alternatywnie, można zaproponować urządzenie które zasilane energią elektryczną utrzymuje odpowiedni poziom wilgotności w gablocie.

To, które z rozwiązań będzie najlepsze dla dane sytuacji, zależy od samych artefaktów i otoczenia. Z przyjemnością doradzimy w zakresie doboru odpowiedniego rozwiązania.

SZCZELNOŚĆ

Szczelność w gablotach mierzona jest współczynnikiem ACD, czyli ilością pełnych wymian powietrza w gablocie. Współczynnik wymiany powietrza wyraża procentową ilość wymiany powietrza w ciągu doby. Współczynnik na poziomie 0,1 oznacza, że w ciągu doby następuje wymiana na poziomie 10%. To, jaki współczynnik jest odpowiedni dla konkretnego przypadku zależy od wymogów konserwatorskich.

Po zmontowaniu każdej gabloty sprawdzany jest współczynnik ACD. Musi być zgodny z zadaną w trakcie ustaleń projektowych wartością.

LZO

Lotne Związki Organiczne (LZO) to szkodliwe cząsteczki, które znajdują się szczególnie w materiałach wykończeniowych takich jak drewno, uszczelnienia lub farby. Każdy materiał wbudowany w komorę wystawienniczą gabloty jest badany przez nas w niezależnym laboratorium, które wydaje opinię co do spełnienia obowiązujących przez ten materiał norm konserwatorskich. Jako standard w branży muzealnej stosowany jest do badania materiałów Oddy Test. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat prosimy o kontakt.


Odkryj nasze projekty i znajdź inspirację

KLIENCI, KTÓRY WYBRALI MEYVAERT

Name person

Jak możemy Ci pomóc?

Oferujemy partnerstwo w zaprojektowaniu i wykonaniu gablot muzealnych. Prosimy o skorzystanie z arkusza kontaktowego, telefon lub kontakt mailowy.

+32 9 274 01 77 museum@meyvaert.com

Skontaktuj się z nami
Pozostańmy w kontakcie

Rekomendujemy nasz newsletter zawierający najnowsze projekty i interesujące informacje na temat oferowanych rozwiązań. 

© 2022 Meyvaert Museum