Menu

Osiąganie doskonałych wyników i minimalizowanie ryzyka dzięki prostym procesom

1 KONSULTACJA

Budowa muzeum to projekt wspólny, a design wystawy zależy od wielu zmiennych. Z tego względu zachęcamy, abyś skontaktował się z nami na wczesnym etapie projektu. Nasi eksperci z przyjemnością pomogą podczas doboru poszczególnych elementów gablot takich jak oświetlenie, kontrola klimatu, wybór materiałów, itp.

2 WSPARCIE PODCZAS PROJEKTOWANIA I INŻYNIERIA

Nasz zespół składa się z ponad 10 inżynierów, którzy są do dyspozycji klienta na etapie koncepcji i projektowania odpowiedniego rozwiązania wystawienniczego, zapewniając jednocześnie, że projekt spełni oczekiwania klienta pod względem funkcjonalnym i estetycznym.

Dzięki możliwościom działu R&D, klienci mogą liczyć na to, że pomożemy podczas badań mających na celu sprawdzenie najlepszego rozwiązania pod kątem ich zbiorów w danym środowisku.

W 2017 roku, przeprowadziliśmy badania mające na celu sprawdzenie możliwości prezentacji, zabezpieczenia i ochrony Ołtarza Gandawskiego dzieła Van Eycka, jak również Pamiętnika Anne Frank.

3 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Planowanie Twoich projektów zintegrowane jest w naszym planie generalnym, który kontrolujemy raz w tygodniu w trakcie spotkania organizacyjnego. Integracja tego typu pozwala przewidzieć bardziej pracowite okresy, co umożliwia wydajne alokowanie zasobów.

Po podpisaniu kontraktu, delegujemy wielozadaniowy zespół pod nadzorem kierownika projektu. Aby zdefiniować zakres projektu, Kierownik Projektu określa zależności zewnętrzne, aby można je było zdefiniować przy udziale zespołu projektowego muzeum. Procedura taka sprawia, że każda ze stron posiadać będzie aktualne informacje od samego początku.

Każdy projekt realizowany jest według naszej sprawdzonej metodologii, którą adaptujemy do określonych potrzeb i wymogów każdego indywidualnego projektu.

Przez cały czas trwania projektu organizowane są regularne spotkania zespołu prowadzącego projekt, na których nanoszone są bieżące aktualizacje dotyczące projektu i opracowywane są raporty na temat kamieni milowych, upewniając się tym samym, że terminy są dotrzymane.

4 PRODUKCJA I MONTAŻ

Dysponujemy zakładem produkcyjnym o powierzchni 10 000 m2 i najnowocześniejszym sprzętem produkcyjnym. Wszystkie czynności związane z przetwarzaniem, produkcją i wstępnym montażem realizowane są w hali produkcyjnej przez wysoko wykwalifikowanych pracowników, mających ogromne doświadczenie oraz pod nadzorem kierowników projektu i dyrektora operacyjnego. Procedura ta pozwala naszym wielozadaniowym zespołom kontrolować proces produkcji gabloty od początku do końca, co stanowi gwarancję niezrównanej jakości wykonania.

Ograniczamy ryzyko dzięki temu, że nasi dostawcy znajdują się w odległości 50 km od naszego zakładu. Umożliwia to realizację szybkich dostaw. Ponadto, mamy co najmniej trzech dostawców każdego z materiałów (szkło, blachy, powłoki, ...), dzięki temu nie jesteśmy uzależnieni od żadnego z nich, co pozwala nam dotrzymywać terminów.

Nasze gabloty są wstępnie złożone przez naszych pracowników na hali produkcyjnej, którzy upewniają się, że są one gotowe do transportu i umożliwią szybki montaż na miejscu.

5 JAKOŚĆ

Kontrola Jakości przeprowadzana jest na każdym poszczególnym etapie projektu.

Na etapie projektowania, starszy inżynier sprawdza wszystkie szczegóły przed przekazaniem rysunków.
Dział zaopatrzenia przeprowadza regularne kontrole jakości dostawców, w celu oceny ich procesów produkcyjnych. Każdy z komponentów posiada unikalny identyfikator, umożliwiający identyfikację dostawcy, a po dostarczeniu do zakładu, przeprowadzana jest "Kontrola Towarów Przychodzących". Na etapie montażu, nasi inżynierowie, przy udziale kierownika produkcji, przeprowadzają ostateczną kontrolę jakości zanim gabloty dostarczone zostaną do klienta. Na miejscu, Kierownik Projektu ponosi odpowiedzialność za jakość zainstalowanych gablot.

6 OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

Aby klienci mieli wsparcie przez cały cykl użytkowania gablot, pod koniec montażu organizujemy szkolenia i zapewniamy dokumentację techniczno-ruchową wraz z rysunkami powykonawczymi Tym sposobem, personel zostaje właściwie przeszkolony i jest w stanie wykonywać codzienne i planowe czynności konserwacyjne. Na życzenie, możemy podpisać dedykowane umowy dotyczące konserwacji.

Po zakończeniu każdego projektu, organizujemy spotkanie informacyjne z klientem. Informacje uzyskane podczas takiej sesji przekazywane są w trakcie naszych spotkań roboczych i uwzględniane podczas przyszłych projektów, umożliwiając tym samym transfer wiedzy i ciągłe doskonalenie.

© 2018 Meyvaert Museum