Menu

Osiąganie doskonałych wyników i minimalizowanie ryzyka dzięki prostym procesom

1 KONSULTACJA

Budowa muzeum to projekt wspólny, a końcowy wygląd wystawy zależy od wielu zmiennych. Z tego względu zachęcamy do kontaktu z nami na wczesnym etapie projektu. Nasi eksperci z przyjemnością pomogą podczas doboru poszczególnych elementów gablot takich jak oświetlenie, kontrola klimatu, wybór materiałów, itp.

2 WSPARCIE PODCZAS PROJEKTOWANIA I INŻYNIERIA

Nasz zespół składa się z ponad 10 inżynierów, którzy są do dyspozycji Klienta na etapie koncepcji i projektowania odpowiedniego rozwiązania wystawienniczego. Zapewniamy jednocześnie, że dołożymy wszystkich starań, aby projekt spełnił oczekiwania pod względem funkcjonalnym i estetycznym.

Dzięki możliwościom działu R&D, jesteśmy przekonani że pomożemy dobrać optymalne rozwiązania w najbardziej wymagających projektach.

W 2017 roku, przeprowadziliśmy badania mające na celu sprawdzenie możliwości prezentacji, zabezpieczenia i ochrony Ołtarza Gandawskiego dzieła Van Eycka jak również Pamiętnika Anne Frank Anne Frank.

3 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Planowanie każdego projektu zintegrowane jest z planem generalnym, który kontrolujemy raz w tygodniu w trakcie spotkania organizacyjnego. Integracja tego typu pozwala przewidzieć bardziej pracowite okresy, co umożliwia wydajne alokowanie zasobów.

Po podpisaniu kontaktu, delegujemy wielozadaniowy zespół pod nadzorem Kierownika Projektu. Aby zdefiniować zakres projektu, Kierownik Projektu określa zależności zewnętrzne, aby można je było zdefiniować przy udziale zespołu projektowego muzeum. Procedura taka sprawia, że każda ze stron posiadać będzie aktualne informacje od samego początku.

Każdy projekt realizowany jest według naszej sprawdzonej metodologii, którą adaptujemy do określonych potrzeb i wymogów każdego indywidualnego projektu.

Przez cały czas trwania projektu, regularne spotkania aktualizujące planowane są przy udziale wewnętrznego komitetu sterującego, który opracowuje raporty na temat kamieni milowych, upewniając się, że terminy są dotrzymywane.

4 PRODUKCJA I MONTAŻ

Dysponujemy zakładem produkcyjnym o powierzchni 10 000 m2 i najnowocześniejszym sprzętem produkcyjnym. Wszystkie czynności związane z przetwarzaniem, produkcją i wstępnym montażem realizowane są w hali produkcyjnej przez wysoko wykwalifikowanych pracowników mających ogromne doświadczenie praktyczne oraz pod nadzorem kierowników projektu i dyrektora operacyjnego. Procedura ta pozwala naszym wielozadaniowym zespołom kontrolować proces produkcji gabloty każdego od A do Z, co stanowi gwarancję niezrównanej jakości wykonania.

Ograniczamy ryzyko dzięki temu, że dostawcy znajdują się w odległości 50 km od naszego zakładu. Umożliwia to realizację szybkich dostaw. Ponadto, mamy co najmniej trzech dostawców każdego z podstawowych materiałów i usług dzięki temu minimalizujemy ryzyko produkcyjne , co pozwala nam dotrzymywać terminów.

Gabloty przez nas produkowane są wstępnie montowane w hali produkcyjnej, co daje możliwość eliminacji potencjalnych usterek i przyspieszenia montażu wyposażenia w miejscu docelowym.

5 JAKOŚĆ

Kontrola Jakości przeprowadzana jest na każdym poszczególnym etapie projektu.

Na etapie projektowania, starszy inżynier sprawdza wszystkie szczegóły przed przekazaniem rysunków.
Dział zaopatrzenia przeprowadza regularne kontrole jakości dostawców, w celu oceny ich procesów produkcyjnych. Każdy z komponentów posiada unikalny identyfikator, umożliwiający identyfikację dostawcy, a po przybyciu do zakładu, przeprowadzana jest "Kontrola Towarów Przychodzących".
Na etapie montażu, inżynierowie, przy udziale kierownika produkcji, przeprowadzają ostateczną kontrolę jakości zanim gabloty dostarczone zostaną do Klienta. Na miejscu, Kierownik Projektu ponosi odpowiedzialność za jakość zainstalowanych gablot.

6 OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

Zapewniamy Klientom wsparcie przez cały cykl życia wystawy. Pod koniec montażu gablot organizujemy szkolenia w zakresie ich bezpiecznego użytkowania. Zapewniamy dokumentację techniczno-ruchową wraz z rysunkami powykonawczymi Tym sposobem, personel zostaje właściwie przeszkolony i jest w stanie wykonywać codzienne i planowe czynności konserwacyjne. Na życzenie, możemy podpisać dedykowane umowy dotyczące konserwacji i przeglądów.

Po zakończeniu każdego projektu, organizujemy spotkanie informacyjne z klientem. Informacje uzyskane podczas takiej sesji przekazywane są w trakcie naszych spotkań roboczych i uwzględniane podczas przyszłych projektów, umożliwiając tym samym transfer wiedzy i ciągłe doskonalenie.

© 2023 Museum Showcases - Meyvaert